Rana.

By: yvanmarn

Jan 10 2010

Tags: , ,

Category: Samo črno, sivo in belo


Ranjeno živo bitje, vsi hodijo mimo, nekdo je slišal krike. Obveza usmiljenja.

%d bloggers like this: